Przedstawiamy ludzi odpowiedzialnych za Laterlife 

Stworzenie portalu Connect in Laterlife stało się możliwe dzięki pracy konsorcjum sześciu partnerów reprezentujących Irlandię, Polskę, Niemcy, Finlandię, Włochy i Portugalię oraz dzięki Komisji  Europejskiej i jej programowi Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie) 2007 - 2013. 

Dzięki efektywnej współpracy, bezpośredniemu  zaangażowaniu osób starszych, którzy cały czas wspierali i angażowali się w projekt, główny cel  pracy nad projektem został osiągnięty.

Badania  przeprowadzone w 2010 wśród 653 seniorów z sześciu państw, dały informację partnerom, że osiągnięto zarówno zawartość strony jak i  jej dostępność .

 

Pierwsze spotkanie  w Irlandii, październik 2009

Skontaktuj się z lokalnym partnerem

Kliknij na mapę poniżej, aby skontaktować się z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Kliknij tutaj , aby zobaczyć  interaktywną  mapę i skontaktować się z innymi partnerami.

Connect in LaterLife - Social Networking for Senior Citizens: 503096-LLP-1-2009-1-IE-GRUNDTVIG-GMP
With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.